سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نوشته ها...

گـاهـی بـرای او
چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی
بـعـد پـاک مـی کـنـی . .
پـاک مـی کـنـی . . .
او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را
نـمی خـوانـد
امـا تـو
تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . .
.[ چهارشنبه 93/10/10 ] [ 8:13 عصر ] [ شیما ] نظر