سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بی هوایی

تنها "بی هوایی"آدمی را خفه نمیکند...

گاهی :هوایی شدن"آرام آرام بدون روسیاهی خاموشت میکند...[ دوشنبه 93/10/22 ] [ 6:12 عصر ] [ شیما ] نظر